Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: Dôležité informácie pre majiteľov e-shopov

 

Vážení majitelia e-shopov,

v tomto článku sa pozrieme na nadchádzajúce zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktoré vstúpia do platnosti od 1. júla 2024. Tieto zmeny majú významný dopad na vaše podnikanie a preto je dôležité, aby ste boli dobre informovaní a pripravení sa na ne adekvátne nastaviť.

Spojenie legislatívy do jedného zákona

Najvýznamnejšou zmenou je spojenie doteraz rozdrobeného spotrebiteľského práva do jednotného právneho predpisu. Táto úprava má za cieľ zjednodušiť a zmodernizovať doterajšiu legislatívu, aby bola v súlade s požiadavkami Európskej únie a bola prehľadnejšia pre všetkých účastníkov trhu.

Ochrana pred umelým navyšovaním cien

Medzi hlavné zmeny, ktoré prinesie nový zákon, patrí ochrana spotrebiteľa pred zavádzajúcimi praktikami pri predaji tovarov, konkrétne proti umelému navyšovaniu cien pred zľavami. Ako obchodník, budete povinní uvádzať pri zľavových akciách predchádzajúcu cenu tovaru, a to najnižšiu, za ktorú bol tovar ponúkaný pred znížením ceny.

Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy

V prospech spotrebiteľov sa predlžuje aj lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu zo 14 na 30 dní, a to v prípade zmlúv uzavretých pri predajných akciách alebo pri podomovom predaji.

Zmeny v Občianskom zákonníku

Nový zákon tiež prináša novelizáciu Občianskeho zákonníka, vrátane zmeny terminológie – pojem „dodávateľ“ sa nahrádza pojmom „obchodník“. To súvisí i s novými definíciami, ako sú digitálny obsah, digitálna služba a veci s digitálnymi prvkami.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

Dôležitou zmenou je aj úprava zodpovednosti za vady, teda reklamácií. V rámci zjednodušenia a súladu s európskym právom, od júla 2024 bude úprava konania reklamácií obsiahnutá len v Občianskom zákonníku.

Zrušenie starších predpisov

S účinnosťou nového zákona dôjde k zrušeniu niektorých starších právnych predpisov, ako sú doterajšie zákony o ochrane spotrebiteľa a o dohľade a pomoci pri riešení spotrebiteľských sporov.

Pre ďalšie informácie a detaily, ako sa na tieto zmeny pripraviť, sa neváhajte obrátiť na našich expertov. Vaša príprava na tieto zmeny je kľúčová pre vašu schopnosť úspešne podnikať a zachovať dôveru vašich zákazníkov.

Dúfame, že tento článok vám pomôže pri vašej príprave na nadchádzajúce zmeny. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás kedykoľvek.

Držíme vám palce a želáme veľa úspechov v predaji!

Ďalšie články z nášho webu
Objednávka

Ponuka na mieru

Radi by sme vedeli viac o vašich požiadavkách. Vyplňte prosím tento formulár a my sa vám ozveme!